SCOP


Kampania 1%
 • krok po kroku
 • wykaz OPP z terenu Sosnowca 
 • wykaz OPP Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu jest referatem Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Struktura Wydziału przedstawia się następująco:

Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Paulina Adamus
ul. 3 Maja 33, Pokój nr 410, III piętro
tel. (032) 296 23 66
e-mail: nacz.wwo@um.sosnowiec.pl 

Referat Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Plac Kościuszki 5 (I piętro)

tel. 32 292 10 14

Referat Projektów Społecznych

ul. 3 Maja 33 (III piętro) 

tel. 32 296 23 71

e-mail: scop@um.sosnowiec.pl 

Kierownik Referatu
Agnieszka Cholewa-Jopek
Tel. (032) 296 23 67
e-mail: kier.wwo@um.sosnowiec.pl 

 • Magdalena Szczepaniak – Majewska – Podinspektor - pok. 432A, III piętro - tel.32 296-23-69- e-mail: ms.wwo@um.sosnowiec.pl 
 • Agnieszka Bielnicka - Pomoc administracyjna - pok. 433, III piętro - tel.32 296-23-68- e-mail: ab.wwo@um.sosnowiec.pl
 • Magdalena Żaba - Podinspektor - pok. 432, III piętro - tel.32 296-23-68- e-mail: mz.wwo@um.sosnowiec.pl 
 • Aleksandra Kubiszewska - Podinspektor - pok. 433, III piętro - tel.32 296-23-71 - e-mail: ak.wwo@um.sosnowiec.pl 
 • Paulina Marchewka - Podinspektor - pok. 433A, III piętro - tel.32 296-23-70 -e-mail: pm.wwo@um.sosnowiec.pl
 • Jolanta Wołek - Podinspektor - pok. 433, III piętro - tel.32 296-23-68 -e-mail: jw.wwo@um.sosnowiec.pl

KONKURSY OFERT

 

MAŁE GRANTY

 

ZŁÓŻ OFERTĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty składać można za pomocą Generatora eNGO (kliknij aby przejść)

Nabór na obserwatora do oceny formalnej / nabór na członka komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji".

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: "Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Promocja i organizacja wolontariatu w Sosnowcu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczeg

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: "Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym" 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. termin składania ofert 14.04.2016r

.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Termin składania ofert do 11.03.2016r.(godz.9.00)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca zgodnch z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego pn. „Programy na rzecz propagowania trzeźwości realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez organizacje abstynenckie"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkania zintegrowanego, wspólnotowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji"

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku"

 


 

KONKURSY OFERT NA 2015 ROK

OTWARTY KONKURS OFERT DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA SOSNOWCA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2015


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 R. ZADAŃ ZGODNYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEZINIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM PODCZAS LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - WSPARCIE INTEGRACJI ORAZ CODZIENNEJ EGZYSTENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DO ICH WIĘKSZEJ MOBILNOŚCI


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA


 OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE SPORTU


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE ZDROWIA


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ


Archiwum 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

{faq}Pytania i odpowiedzi{/faq}

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych  

41- 200 Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

tel. 32 263 32 22, 32 263 32 76

e–mail: scop@um.sosnowiec.pl

Godziny pracy biura Centrum:  

Poniedziałek - 7.30 - 15.30

Wtorek - 7.30 - 15.30

Środa - 7.30 - 18.00

Czwartek - 7.30 - 15.30

Piątek - 7.30 - 13.00

Godziny udostępnień lokalu i sprzętu:  

Poniedziałek – Niedziela 7.30 – 20.00

Uwaga! Sprzęt można pobrać wyłącznie w godzinach pracy Centrum.

Jak do nas dotrzeć?  

    

Komunikacja miejska

Przystanek: Sielec Kąpielisko

 • Autobus nr 106
 • Autobus nr 622
 • Tramwaj nr 15

Przystanek: Sielec Park

 • Tramwaj nr 21
 • Tramwaj nr 24
 • Tramwaj nr 27

Przystanek: Sielec Osiedle Zamkowa

 • Autobus nr 55
 • Autobus nr 188
 • Autobus nr 299
 • Autobus nr 221 bis
 • Autobus nr 116
 • Autobus nr 835
 • Autobus nr 815
 • Autobus nr 808
 • Tramwaj nr 24
 

 

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z przygotowanych przez nas poradników:

Likwidacja stowarzyszenia

Likwidacja fundacji


We wszelkich pozostałych kwestiach zachęcamy Państwa gorąco  do korzystania z Internetowego Centrum Wsparcia na portalu ngo.pl. Znajdą tam Państwo aktualne informacje, porady, narzędzia szkoleniowe, informacje oraz doradztwo długofalowe dla organizacji pozarządowych.
 

  


Oferta Internetowego Centrum Wsparcia (ICW):


 
 


                                                   

 Wizja Centrum 

Konsekwentna rozbudowa Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, by tworzyć przyjazne warunki dla rozwoju trzeciego sektora w Sosnowcu.

Misja Centrum

Wspieranie lokalnej społeczności w aktywnych działaniach w ramach trzeciego sektora, propagowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei współpracy i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego.

Cele i zadania Centrum: 

1.   Podnoszenie świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie samorealizacji i działalności
      trzeciego sektora;
2.   Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i pozarządowymi;
3.   Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa
      obywatelskiego;
4.   Prowadzenie działań na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora;
5.   Promowanie organizacji pozarządowych i idei wolontariatu;
6.   Tworzenie mieszkańcom Sosnowca warunków do zwiększonej aktywności społecznej;
7.   Wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności poprzez: informowanie,
      edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej;
8.   Promowanie współdziałania oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi
      a sektorem publicznym;
9.   Doskonalenie systemu wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi;
10. Prowadzenie bazy informacji o sosnowieckich organizacjach oraz o organizacjach działających
      na rzecz mieszkańców Sosnowca;
11. Wzajemne informowanie przez miasto i organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach
      działania.

Centrum zaprasza jeśli: 

 • potrzebujesz zaplecza technicznego dla działań swojej grupy,
 • poszukujesz miejsca spotkań dla Waszej organizacji,
 • szukasz możliwości nieodpłatnego korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz innych urządzeń  (z drukarki, kserokapiarki, projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, kamery, sprzętu nagłaśniającego, dvd/magnetowid i telewizora),
 • zależy ci na dostępie do bieżących informacji istotnych dla trzeciego sektora,
 • chcesz sformalizować aktywną grupe w której działasz,
 • nie wiesz gdzie szukać informacji o funduszach na działalność grupy,
 • chcesz uczestniczyć w bezpłatych szkoleniach, 
 • szukasz partnera do swoich działań,
 • chcesz uzyskać informacje o organizacjach działających na terenie Sosnowca,
 • chcesz korzystać z adresu siedziby/korespondencyjnego dla swojej grupy/organizacji.

 

 

 

Podkategorie

28.02.2018r Bezpłatne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych z Sosnowca od godziny 16.00


księgowy

Bezpłatne doradztwo księgowe

Już w środę 25.04.2018r., od godziny 16.00 zapraszamy wszystkie chętne organizacje na kolejne spotkanie z naszym księgowym.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!