SCOP


Kampania 1%
  • krok po kroku
  • wykaz OPP z terenu Sosnowca 
  • wykaz OPP Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • Obronność państwa i działalność sił zbrojnych RP.
...
Działające organizacja pozarządowe:
  •  
  • Wykaz stowarzyszeń zwykłych
  • Wykaz stowarzyszeń sportowych


Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
 opracował projekt Sosnowieckiej Bazy NGO.

Celem projektu jest: 
- stworzenie sosnowieckiej bazy fundacji, stowarzyszeń, podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym.
Zadaniem projektu jest: 
-ułatwienie komunikacji między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta.
Sosnowiecka Baza NGO będzie:
- oprócz danych rejestrowych pokazywać dane kontaktowe jak również informacje o prowadzonej dzialalności,
- również swoistą mapą aktywności organizacji sektora 
pozarządowego działających na terenie Miasta. 


Aby stworzyć profesjonalną bazę zachęcamy zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Sosnowca do wypełnienia i przesyłania załączonego Formularza
w formie elektronicznej na adres e- maił
: scop@um.sosnowiec.pl 
lub dostarczenie osobiście do siedziby

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Kościuszki 5 
41-200 Sosnowiec

(w godzinach : poniedziałek -piątek 730 -1900 )

 

 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zespół SCOP.


 

Wykazy opracowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

Wykaz Fundacji

Wykaz Stowarzyszeń:

    ♦ Stowarzyszenia rejestrowe
    ♦ Stowarzyszenia zwykłe
    ♦ Stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe 


Wykaz Organizacji Posiadających Status OPP z terenu Miasta Sosnowca

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2011 roku  w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa.pdf    Nowelizacja Ustawy

USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
Ustawa.pdf
 
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach
⇒ Ustawa.pdf
 
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
⇒ Ustawa.pdf

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
Ustawa.pdf 


 


 

Podkategorie

28.02.2018r Bezpłatne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych z Sosnowca od godziny 16.00


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd