Aktualności

Już 21 maja w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety w Sosnowcu ruszają "Kobiece Rewolucje" coachingowa grupa rozwoju dla kobiet i cykl spotkań stworzonych przez kobiety dla kobiet. Grupa pracować będzie nad wzmocnieniem Pań w czterech obszarach: Pewność siebie - Akceptacja- Pasje – Relacje. To wydarzenie poświęcone każdej kobiecie, bez względu na wiek i na to kim jest. To szczególny czas inspiracji i wsparcia; wyjątkowa okazja by zaprzyjaźnić się z samą sobą i poznać siebie na nowo.  

Granty na dożywianie dzieci
  
Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci –Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinasowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

Dzień Dawcy Szpiku!

W imieniu KrewniacyClub Sosnowiec serdecznie zapraszamy na Dzień Dawcy Szpiku, który odbędzie się 18 maja od godz. 10.00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa, przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu.

Rusza Sosnowiecki Festiwal Organizacji Pozarządowych!
 
W imieniu Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w tegorocznym Sosnowieckim Festiwalu Organizacji Pozarządowych!
 
Festiwal będzie doskonałą okazją do autoprezentacji, promocji, wymiany poglądów, zdobycia cennych doświadczeń, pozyskania nowych członków, ale przede wszystkim do świetnej zabawy!

Unijne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki projektu "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej". 

Konsultacje Społeczne

Prezydent Miasta Sosnowca, na podstawie uchwały Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Aktywny Senior 60+”.

Szczegóły w zakładce: Konsultacje


Our website is protected by DMC Firewall!