Aktualności

Martynka Sojka z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska  w Sosnowcu wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie: „Twoje miasto –Twój region” organizowanym przez Polonijny Magazyn Publicystyczno –Kulturalny „Twoje Miasto” z siedzibą w Darmstadt.Praca napisana pod kierunkiem polonistki mgr Bożeny Fulas, opiekunki Klubu Edukacji Regionalnej przy Technikum nr 6 zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy dojrzałej postawy i więzi emocjonalnej z miastem !

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dn. 31.08.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych,dotyczących projektu uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sosnowcu Więcej informacji na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce "Konsultacje społeczne"

Arte Creatura Teatr Muzyczny serdecznie zaprasza na spektakl pt. "Zemsta nietoperza "J. Straussa, który odbędzie się 30maja 2014r.o godz. 19:00 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. 

Więcej informacji na stronie www.tpsp.art.pl 

Operetka „Zemsta nietoperza” Johanna Straussa II, której akcja rozgrywa się pod koniec XIX w., nie bez powodu uznawana jest za genialną. Posiada jedno z najlepszych w operetkowej literaturze libretto, które tak zaintrygowało Straussa, że w rekordowym czasie sześciu tygodni skomponował do niego muzykę. Operetka przesycona jest tanecznym rytmem i wiedeńską radością życia, bawi publiczność pikanterią sytuacji i dialogów.

 Będą to wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Książki mieszkańcy miasta będą mieć niesamowitą okazję by obejrzeć  występ grupy Cz-ART., która specjalnie na tę okazję odwiedzi Sosnowiec prezentując katalońską tradycję teatru  ulicznego, a  wcześniej będą mogli wziąć udział w wielkim wymiennym kiermaszu książek,podczas którego każdy będziemógłprzynieść  książkę i wymienić jąna inną.Nie będzie to jednak zwykła wymiana – każda książka będzie opatrzona specjalną dedykacją od jej wcześniejszego właściciela dla nowego czytelnika.

Prosimy o przyłączenie się do naszej akcji i pokazanie światu, że Sosnowiec też czyta!

Radosnych i wiosennych oraz spokojnych
Świąt Wielkanocnych
życzy Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu było organizatorem konkursu recytatorskiego pod hasłem „Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi”.
Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas.Uczelnia była także sponsorem nagród książkowych. W tym roku  IIedycja  XIII konkursu odbyła się w murach Humanitas w dniu 10 kwietnia. W skład jury weszli: dr Magdalena Boczkowska z Wyższej Szkoły Humanitas,  mgr Irena Romanowska z Technikum nr 5 oraz  mgr Małgorzata Sobaszek z Technikum nr 4. Wydarzenie poprowadził pracownik Działu Promocji WSH, Konrad Bilski, który już po części konkursowej przekazał młodym artystom cenne rady i wskazówki dotyczące występów recytatorskich.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd