Aktualności

konsultacje

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Młodzieżowe Mistrzowstwa Makroregionu 15 września 2018 Siemianowice Śląskie.

To już zaczyna być tradycją udziału sosnowieckich hokeistów na trawie, że z każdej imprezy sportowej wracają z tarczą.

EkoRajd to inicjatywa Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy, do którego należą także sosnowieckie NGO. To już kolejna edycja pieszego rajdu dorzeczami Białej Przemszy i Sztoły, omawiającego walory ekologiczne pogranicza Sosnowca i Sławkowa.

kadra sla ska

Uczniowie sosnowickiej szkoły podstawowej nr 15 na co dzień trenujący w UKS Orlęta Sosnowiec, Jakub Kucharski, Mikołaj Iwan oraz Jakub Zdanowicz w dniach 1-2 września brali udział w wyjeździe kadry wojewódzkiej U-10 w hokeju na trawie do Wiednia.

Baner CzWiD2018 640x360

Od dzisiaj do 12 października potrwa nabór wniosków do 2. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, organizowanej przez Inwestycje Społeczne i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

cppc

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd